Temadag for gymnasieelever

Centre for the Mathematics of Quantum Theory (QMATH) ved Københavns Universitet inviterer til Gymnasiedag fredag d. 23 november 2018

Dette er et tilbud til gymnasieelever, der er særligt interesserede i kvanteinformation f.eks. i forbindelse med et SRP-projekt. Eleverne vil blive introduceret til den grundlæggende matematik bag kvanteinformation både gennem små forelæsninger og selvstændigt gruppearbejde. Som afslutning på forløbet vil eleverne få mulighed for at prøve kræfter med IBM’s online kvantecomputer og derigennem undersøge egenskaberne af de superledende qubit.

Dagen vil være programsat fra kl. 9-15 og vil overordnet set indeholde følgende emner: 

  • Introduktion til vektorer og qubit
  • Introduktion til matricer og kvantegates
  • No-cloning teoremet for kvanteinformation og dets implikationer
  • IBM kvantecomputeren

Dagen igennem vil eleverne have mulighed for at tale med QMATH forskere, stille spørgsmål til deres individuelle SRP-projekter og få en fornemmelse af, hvordan kvanteinformation studeres på universitetet. 

Af hensyn til den generelle planlægning er det nødvendigt at tilmelde sig arrangementet ved at sende e-mail til centeradministrator Suzanne Andersen (suzanne@math.ku.dk) senest d. 16. november 2018.